Catania – Fiorentina: le pagelle

By on 16 marzo 2012
Catania - Fiorentina

Catania - FiorentinaCarizzo – 7 – joca a tagghe alterne: n’miracolo a siena, na fissarla cu l’inter, na semifissaria a cesena e du mostri di parati ca fiorentina. Ndo sicunnu tempu s’abbia l’occhiali e si talia a pattita in 3d. Ppi duminica ca lazio abbiti a tagga bona!

Motta – 6 – joca tutta pattita cu vaggas a ncoccia ncoccia: ammuttuna, pirati, spaddati, ginocchiate, caccagnati, non ci resi na manata a levapilu sulu picchì vaggas pila non n’avi. Quacchi cross bonu stavota u n’setta, però ci resi na palla a bellusci in verticale ca era cosa di scipparici i pila do nasu. Nesci prima ppi n’fottuniu, abbissati semu!

Leggrottaglie – 6,5 – joca tutta a pattita cu amàuri a wristling: chiddu è na specie di ammuariu a quattru ante e n’pocu all’iniziu si cassarìa, dopo però ci va d’esperienza e non si visti chiui. Sicurezza!

Bellusci – 7 – ogni vota ca c’ariva a palla stamu tutti cu l’amma sautata, però quannu c’è n’unu contra a unu non si fa superare mai! Su quacchi runu s’arisica a fari n’contrastu si rumpi tuttu paru. Ahu ma ti vo fari i capiddi boni ca accussi pari n’cretinu!

Macchese – 6,5 – cettu s’insignau a jucari o palluni e ommai è sempri abbiatu all’attacco. Quannu trasi ddu niuru su macca iddu, picchì su accapitava attagghiu a leggrottaglie erumu pessi. Giuvanni, uocchiu o fuorigioco ca chiddi non signanu sulu picchì cecci è bbestia!!

Lodi – 7,5 – ndo primu tempu savva n’gol nda linea e ndo sicunnu tempu signa u gol decisivu. A centrucampu fa na regia ausu fellini, però picchì ha fari sempri u tiru a giru, ca ogni tanto spunnici a potta, no!? Su setti rigori ni sbagghia sulu unu picchì maxi lopez si c’ava abbiatu a camurria. Cecchino!

Jiezzicu – 8 – sarà esagerato però mi si rapiu u cori quannu o novantaduesimu u visti assicutari tutti pari affinu o putteri. Scippa palluni, peri, tuttu cosi e appoi patti, ci fu n’azione ca ripattìu co parastinchi di montolìvu nda ucca. Capitano!

Seimur – 6 – cettu macari iddu curi ca è m’piaciri, però a confronto jiezzicu u lassa a peri. Sostituisce ammiron, però ci manca u tiru, u passaggiu, u fisicu, a visioni di jocu e soprattutto a tigna!

Papuggomez – 6 – fa tuttu cosi boni e poi s’appizza all’uttimu sbagghiannu u passaggiu o tirannu fitinzii. Menza ammulatura!

Barientoss – 5 – nenti c’arimuddanu i jammi. Non c’arinesci mancu n’driblingghi e n’passaggiu chiù luntatu di du metri no fa. Pitu, aripositi e aricupigghiti va.

Beggessio – 6,5 – iddu già curi ppi dui, attagghiu aveva gomez ca sbagghiava sempri l’uttimu passaggio e barientos ca era comu su non c’era; mischinu non era sulu, era desolato. Ndo sicunnu tempu si strascina gamberìni ausu ca avava no zainu, in pratica su m’puni d’incoddu e casca sulu quannu chiddu c’abbia na pirata. Toro!

Spolli – 6,5 – pareva n’canguru, oep di testa, oep di testa, oep di testa, oep na pirata (ogni tanto na pirata c’abbia sempri). I palli iauti i pigghia tutti iddu. Muru!

Catellani – 6 – trasi ppi dari a scossa, ma cu tuttu ddu ventu ca ci fu fa curenti!

Ricchiuti – senza voto – non si visti; ma no picchì è n’metru e n’suchi i frutta, ma picchì su tocca quattro palluni è assai

Sciama – 0 – accumincia u sicunnu tempu e si riscadda, trasi spolli e si riscadda, trasi catellani e si riscadda, trasi ricchiuti e si riscadda, l’abbitru runa u recupero e si riscadda. Ahu viri ca i canci su tri peri i poccu!
(ahu viri ca i canci su tri peri i poccu, dillo dillo sorridento, a pigghiuallu po culu va)

Montella – 6,5 – mizzica atleticamente non dico ca erumu n’tera ma quasi. Però macari ca non ci semu jucamu sempri o palluni, a palla non si jetta macari ca nde peri ci l’avi seimur e si tenta sempri di fari u rui a zero. E chissa a vincemu ppi cumminazione, fozza ca ora n’avemu n’autra n’casa, fozza!

About Lavika Webmagazine

Lavika WebMagazine. Informazioni, cultura, eventi sotto il vulcano...

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply